Krosglass S.A. - Producent Włókna Szklanego
przejdź dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 04.12.2017 r. - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 04.12.2017 r. na usługę badawczą (kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 73110000-6 Usługi badawcze) najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww.  zapytaniu.

 

 

Produkty
  • Maty szklane
  • Rowing
  • Tkaniny rowingowe
  • Profile
Zastosowania
  • motoryzacja - włókno szklane
  • kolej - włókno szklane
  • jachty - włókno szklane
  • wiatraki - włókno szklane
  • samoloty, szybowce - włókno szklane
  • inne - włókno szklane
Nasza oferta