Rowing ER 3001 NX

Posiada formę nawoju powstałą przez połączenie i nawijanie równoległych, podzielonych pasm włókien. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny za powinowactwo chemiczne, został użyty metakrylo-silan. Nie posiada spętleń, w użyciu charakteryzuje się niskim elektryzowaniem statycznym oraz minimalnym strzępieniem. Bardzo dobrze się tnie.
Jest przeznaczony do przetwarzania metodą natryskową na otwartych formach z użyciem żywic poliestrowych. Można z niego formować małe łodzie, kabiny natryskowe, wanny, brodziki, pojemniki itp. Wyroby posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz podwyższoną odporność na działanie środowiska wodnego. Może być również stosowany do formowania rur metodą odśrodkową.

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Metoda badania

Postać rowingu

włókno pasmowe, nawoje

Rodzaj szkła

E

Nominalna masa liniowa rowingu, tex

2400, 4800 ± 7 %

PN-EN ISO 1889:2009

Średnica włókna elementarnego, μm

12

PN-88/P-04768

Rodzaj preparacji

silanowa

Kolor

biały

Zawartość preparacji w rowingu, %

0,6 ÷ 1,0

PN-ISO 1887 : 2001

Zawartość wilgoci, %

max. 0,15

PN-EN ISO 3344 : 2001

Wytrzymałość rowingu na rozciąganie, N/tex

min. 0,245

ZKJ – IO- 10 - 023

Postać handlowa

nawoje krzyżowe cylindryczne

Sposób odwijania

od wewnątrz

Wymiary nawoju, mm

Ø 290 x 280

Opakowanie

rękaw foliowy + karton

Masa netto opakowania jednostkowego, kg

22