Rowing ER 3005

Posiada formę nawoju powstałą przez połączenie i nawijanie równoległych pasm włókien o jednakowym naprężeniu. Grubość włókna elementarnego wynosi 10 ÷ 15 mikronów. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny za powinowactwo chemiczne, został użyty epoxy-silan. Rowing jest bardzo miękki.
Główne zastosowanie to zbrojenie żywic epoksydowych metodą nawijania lub przeciągania.

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Metoda badania

Postać rowingu

włókno pasmowe, nawoje

Rodzaj szkła

E

Nominalna masa liniowa rowingu, tex

1200, 2400 ± 7 %

PN – EN ISO 1889 : 2009

Średnica włókna elementarnego, μm

10 ÷ 13

PN-88/P-04768

Rodzaj preparacji

silanowa

Kolor

biały

Zawartość preparacji w rowingu, %

0,4 ÷ 0,8

PN – ISO 1887 : 2001

Zawartość wilgoci, %

max. 0,15

PN – EN ISO 3344 : 2001

Wytrzymałość rowingu na rozciąganie, N/tex

min. 0,3

ZKJ – IO- 10 - 023

Postać handlowa

nawoje krzyżowe cylindryczne

Sposób odwijania

od wewnątrz

Wymiary nawoju, mm

Ø 290 x 280

Opakowanie

rękaw foliowy + karton

Masa netto opakowania jednostkowego, kg

22