Rowing cięty

rozwiń
Rowing cięty ER 2011

Produkowany jest w postaci pasm ciętych o długości 4,5 mm ÷ 24 mm. Pocięte pasemka są dobrze zintegrowane, nie elektryzują się co zapobiega ich zbrylaniu i ułatwia dobry rozkład w procesie mieszania. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny za powinowactwo chemiczne, został użyty amino-silan. Silanowa preparacja czyni te produkty odpowiednimi do wytwarzania DMC, BMC z nienasyconymi żywicami poliestrowymi.
Może być również stosowany do wzmacniania żywic fenolowych i melaminowych. Wyroby z tłoczyw mają zastosowanie w przemyśle elektroizolacyjnym (elementy wyłączników, obudów) jak również produkuje się z nich elementy narzędzi.

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Metoda badania

Postać rowingu

pasma włókien ciętych

Rodzaj szkła

E

Długość odcinków rowingu ciętego, mm

4,5 ; 6; 12; 24

Średnica włókna elementarnego, μm

13 ÷ 15

PN-88/P-04768

Rodzaj preparacji w rowingu, %

silanowa

Zawartość preparacji w rowingu, %

1,2 ÷ 1,8

PN EN ISO 1887 : 2001

Zawartość wilgoci, %

max. 0,15

PN -EN ISO 3344 : 2001

Gęstość nasypowa, kg/m3

400 ÷ 500

PN 80/C-04532

Postać handlowa

worek foliowy

foil bag

Masa netto opakowania jednostkowego, kg

20; 25

ZKJ – IO- 10 - 023

rozwiń
Rowing cięty ER 5001

Produkowany jest przez pocięcie równoległych pasm włókna ciągłego na odcinki 3 ÷ 12 mm. Pocięte pasemka posiadają bardzo dobrą integralność, wysoki ciężar nasypowy oraz krótki czas przesypu, co zapewnia doskonałe warunki w procesie przetwórstwa. Włókna te są odporne na zmianę koloru w podwyższonych temperaturach. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny za powinowactwo chemiczne, został użyty amino-silan.
Cięte pasma przeznaczone są do wzmacniania tworzyw termoplastycznych, głównie poliamidów, a także tworzyw fenolowych metodami wtrysku i wytłaczania.

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Metoda badania

Postać rowingu

pasma włókien ciętych

Rodzaj szkła

E

Długość odcinków rowingu ciętego, mm

3; 4,5 ; 6; 12

Średnica włókna elementarnego, μm

10; 13; 15

PN-88/P-04768

Rodzaj preparacji w rowingu, %

silanowa

Zawartość preparacji w rowingu, %

0,7 ÷ 1,3

PN EN ISO 1887 : 2001

Zawartość wilgoci, %

max. 0,15

PN -EN ISO 3344 : 2001

Gęstość nasypowa, kg/m3

360 ÷ 580

PN 80/C-04532

Postać handlowa

worek foliowy; big-bag

foil bag

Masa netto opakowania jednostkowego, kg

20; 25; 1 000

ZKJ – IO- 10 - 023

rozwiń
Rowing cięty ER 5001 F

Produkowany jest przez pocięcie równoległych pasm włókna ciągłego na odcinki 3 ÷ 4,5 mm. Pocięte pasemka posiadają bardzo dobrą integralność, wysoki ciężar nasypowy oraz krótki czas przesypu, co zapewnia doskonałe warunki w procesie przetwórstwa. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny  za powinowactwo chemiczne, został użyty amino-silan.
Użyta preparacja umożliwia zastosowanie tych włókien do wzmacniania tworzyw fenolowo-formaldehydowych. Wzmocnione tworzywa fenolowo-formaldehydowe posiadają wysokie parametry wytrzymałościowe i z tego względu mogą być stosowane do wyrobu różnych elementów w przemyśle samochodowym.

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Metoda badania

Postać rowingu

pasma włókien ciętych

Rodzaj szkła

E

Długość odcinków rowingu ciętego, mm

3; 4,5

Średnica włókna elementarnego, μm

10; 13

PN-88/P-04768 1996

Rodzaj preparacji w rowingu, %

silanowa

Zawartość preparacji w rowingu, %

1,5 ÷ 2,25

PN EN ISO 1887 : 2001

Zawartość wilgoci, %

max. 0,15

PN -EN ISO 3344 : 2001

Gęstość nasypowa, kg/m3

380 ÷ 550

PN 80/C-04532

Postać handlowa

worek foliowy

Masa netto opakowania jednostkowego, kg

20,25

ZKJ – IO- 10 - 023

rozwiń
Rowing cięty ER 6001

Produkowany jest przez pocięcie równoległych pasm włókna ciągłego na odcinki 4,5 ÷ 12 mm . Pasma cięte charakteryzują się stałą, powtarzalną długością odcinków włókna. Posiadają one preparację silanową pozwalającą na szybkie dyspergowanie w wodzie. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny za powinowactwo chemiczne został użyty winylo-silan. Pocięte pasma posiadają 7-9% wody.
Pasma cięte tego typu nadają się do formowania welonu przeznaczonego do produkcji między innymi pokryć dachowych z użyciem bitumów.

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Metoda badania

Postać rowingu

pasma włókien ciętych

Rodzaj szkła

E

Długość odcinków rowingu ciętego, mm

4,5 ; 6; 12

Średnica włókna elementarnego, μm

15

PN-88/P-04768

Rodzaj preparacji w rowingu, %

silanowa

Zawartość preparacji w rowingu, %

0,15 ÷ 0,4

PN EN ISO 1887 : 2001

Zawartość wilgoci, %

5 ÷ 8

PN -EN ISO 3344 : 2001

Gęstość nasypowa, kg/m3

500 ÷ 600

PN 80/C-04532

Postać handlowa

worek foliowy

foil bag

Masa netto opakowania jednostkowego, kg

20,25

ZKJ – IO- 10 - 023