STR 007-715-110/125

MASA POWIERZCHNIOWA g/m2

GĘSTOŚĆ LINIOWA
(
pasma/dcm)

MASA LINIOWA ROWINGU (tex)

SPLOT

osnowa

wątek

osnowa

wątek

715±43

26±1

16±1

1200

2400

1/1