STR 014-320-110

MASA POWIERZCHNIOWA g/m2

GĘSTOŚĆ LINIOWA

(pasma/dCm)

MASA LINIOWA ROWINGU (tex)

SPLOT

osnowa

wątek

osnowa

wątek

320±19

52±2

39±1

300

400

1/1