STR 024-500-110/125

MASA POWIERZCHNIOWA g/m2

GĘSTOŚĆ LINIOWA

(pasma/dcm)

MASA LINIOWA ROWINGU (tex)

SPLOT

osnowa

wątek

osnowa

wątek

500±30

23±1

18±1

1200

1200

1/1