STR 036-360-110

MASA POWIERZCHNIOWA g/m2

GĘSTOŚĆ LINIOWA

(pasma/dcm)

MASA LINIOWA ROWINGU (tex)

SPLOT

osnowa

wątek

osnowa

wątek

360±21

60±1

60±2

300

300

1/1