STR 050-330-130

MASA POWIERZCHNIOWA g/m2

GĘSTOŚĆ LINIOWA

(pasma/dm)

MASA LINIOWA ROWINGU (tex)

SPLOT

osnowa

wątek

osnowa

wątek

330±19

49±1

60±2

300

300

1/1