STR 060-270-100

MASA POWIERZCHNIOWA g/m2

GĘSTOŚĆ LINIOWA

(pasma/dcm)

MASA LINIOWA ROWINGU (tex)

SPLOT

osnowa

wątek

osnowa

wątek

270±16,2

49±1

40±1

300

300

1/1