Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie Spółki
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 13 43 285 03, ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno, krosglass@krosglass.com.pl
  • Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce [zobacz]
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce [zobacz]
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce [zobacz]
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce [zobacz]
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce [zobacz]