Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy: 23.500.000,00 zł – całkowicie wpłacony.